Roland Consulting A/S har hatt i oppdrag for Peter Løvaas Transport A/S å utarbeide Sikkerhet og vedlikeholds manual, til samtlige kjøretøy i firmaet.

I samarbeid med PLT’s ledelse og ansatte, ble det produsert manualer som ivaretar HMS, vedlikehold og sikkerhetsprosedyrer.