Vi er stolte av at Sira-Kvina Kraftselskap valgte Roland Consulting ifm revisjon av Duge kraftverk i Siravassdraget.

Våre oppgaver har bl. a vært å lage vedlikeholds og prosedyre manualer for kraner og løfteutstyr. I tillegg har vi foretatt inspeksjon, risikovurdering og levetidsberegninger på maskiner og utstyr.