Vi kan bistå med:

Bistand ved innkjøp av maskiner

Prosjektering/ledelse av tungløft

Utarbeidelse av prosedyrer og manualer

Risikoanalyse

Takst og skaderapportering

CE merking

Samsvarserklæring

HMS

KS systemer

Regelverkskurs

Sakkyndig bistand/meddommer for den offentlige påtalemyndighet

Levetidsanalyse

Tilstandsrapport